LOGIN KAKITANGAN

TERMA DAN PERATURAN
KURSUS PRA PERKAHWINAN ISLAM SECARA ATAS TALIAN JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG


 
1. Hanya peserta yang berdaftar di prakahwin.pahang.gov.my dan memenuhi keseluruhan syarat sahaja dibenarkan menyertai kursus pada hari yang berkenaan.Peserta yang berjaya mendaftarkan diri dan diterima penyertaan akan diberikan pautan bagi mengikuti kursus.
 
2. Penyertaan adalah terbuka dan keutamaan bagi pasangan yang akan berkahwin dalam masa terdekat sahaja dan telah memiliki tarikh cadangan untuk majlis akad nikah.
 
3. Peserta yang telah berjaya mendaftarkan diri di prakahwin.pahang.gov.my dikehendaki membuat pembayaran sebanyak RM80.00 secara atas talian ke akaun Kelab Kebajikan Pegawai dan Kakitangan, Bahagian Pembangunan Keluarga, Jabatan Agama Islam Pahang nombor 06030000160712 (Bank Muamalat).
 
4. Peserta yang berjaya membuat pembayaran atas talian dikehendaki menghubungi talian hotline kursus 0179731130 dan melampirkan bersama bukti pembayaran, slip permohonan dan salinan kad pengenalan.
 
5. Peserta dikehendaki membuka kamera sepanjang kursus berlangsung (6 jam 30 minit) sebagai satu kaedah pengesahan kehadiran. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan penyertaan adalah terbatal.
 
6. Penangguhan kursus dibenarkan untuk satu kali sahaja dan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya seminggu awal daripada tarikh yang didaftarkan kepada satu sesi kursus yang dibuka pendaftarannya sahaja. Tiada sebarang caj dikenakan.
 
7. Penangguhan kurang dari tempoh seminggu, bayaran penangguhan sebanyak RM40.00 akan dikenakan.
 
8. Penangguhan kursus adalah melalui nombor hotline kursus sahaja.
 
9. Ketidakhadiran tanpa maklum akan mengakibatkan pendaftaran kursus terbatal dan yuran tidak akan dikembalikan. Pendaftaran baharu perlu dibuat bagi mengikuti semula kursus.
 
10. Peserta yang akan memohon kebenaran berkahwin dari Negeri Perak, Kelantan dan Sabah dikehendaki mendapatkan kebenaran dari pihak JAIN berkenaan.
 
11. Peserta kursus hendaklah berpakaian kemas, sopan dan menutup aurat sepanjang kursus dijalankan. Pakaian jarang dan ketat adalah dilarang sama sekali.
 
12. Peserta hendaklah menjaga adab dan tingkahlaku serta tidak menimbulkan suasana tidak tenteram sepanjang masa kursus ini berjalan.
 
13. Sijil dan buku akan dipos kepada para peserta seminggu selepas kursus selesai.
 
14. Sebarang masalah berkaitan kursus, sila rujuk/maklum kepada urusetia bertugas. Peserta hendaklah mematuhi segala peraturandan arahan dari semasa ke semasa oleh urusetia.